Dostawa środków czystości na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wody.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w podziale na następujące części: I. Dostawa środków czystości do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, II. Dostawa środków czystości do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, III. Dostawa środków czystości dla PGW Wody Polskie – do magazynu zlokalizowanego w Dobczycach, ul. Góra Jałowcowa 1, 32-410 Dobczyce i/lub magazynu zlokalizowanego w Kryspinów 278, 32-060 Liszki, - z zastrzeżeniem możliwości zmiany lokalizacji siedziby na terenie miasta Krakowa IV. Dostawa środków czystości do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Naściszowskiej 31, 33-300 Nowy Sącz, V. Dostawa środków czystości do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, VI. Dostawa środków czystości do siedziby PGW Wody Polskie przy ul. Brackiej 30, 34-300 Żywiec
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33761000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną