Dostawa sprzętu komputerowego,urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-140 Warszawa, Al. Solidarności
 • Telefon/fax: tel. 22 6202881 - 87 , fax. 226 240 100
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  Al. Solidarności 105
  00-140 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6202881 - 87, fax. 226 240 100
  REGON: 32578800000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego,urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego,urządzeń peryferyjnych i oprogramowania zgodnie z wymaganiami SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną