DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 226 194 756 , fax. 022 6193560, 6196138
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
  ul. Jagiellońska 34
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 194 756, fax. 022 6193560, 6196138
  REGON: 31141500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wwww.szpzlo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ  Komputer biznesowy PC typu All-in-One wraz z oprogramowaniem – 51 szt.  Komputer przenośny typu notebook wraz z oprogramowaniem – 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną