Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami dla AK Sp. z o.o.

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-805 Warszawa, Chmielna
 • Telefon/fax: tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
  Chmielna 85/87
  00-805 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70, fax. -
  REGON: 36476052000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.akmf.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami dla AK Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższego sprzętu komputerowego z akcesoriami w podziale na części: Część nr I: Laptop (komputer przenośny) typ 1 wraz ze stacjami dokującymi; Część nr II: Laptop (komputer przenośny) typ 2 wraz ze stacjami dokującymi; Część nr III: Monitor; Część nr IV: Klawiatura i mysz; Część nr V: Listwa zasilająca i Patchord. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w zakresie ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną