Dostawa produktów leczniczych w tym z importu docelowego, leku z programu lekowego, produktów do żywienia pozajelitowego oraz opatrunków specjalistycznych

Instytut Kardiologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Kardiologii
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-628 Warszawa, ul. Alpejska
 • Telefon/fax: tel. 228 120 440 , fax. 228 126 732
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Kardiologii
  ul. Alpejska 42
  04-628 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 120 440, fax. 228 126 732
  REGON: 83758300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ikard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych w tym z importu docelowego, leku z programu lekowego, produktów do żywienia pozajelitowego oraz opatrunków specjalistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów leczniczych w tym z importu docelowego, leku z programu lekowego, produktów do żywienia pozajelitowego oraz opatrunków specjalistycznych - 14 zadań: 1 - Dieta kompletna, normolkaloryczna, oligopeptydowa 2 - MICAFUNGIN 3 - OXYCODONE 4 - LEKI (zadanie nr 4) 5 - PIPERACILLIN/TAZOBACTAM 6 - RIVAROXABAN 7 - ALTEPLASE 8 - SODIUM PERCHLORATE (lek z importu docelowego) 9 - THIOPENTAL (lek z importu docelowego) 10 - ALIROCUMAB (lek z programu lekowego) 11 - AGALSIDASUM ALFA (lek z programu lekowego) 12 - AGALSIDASUM BETA (lek z programu lekowego) 13 - EWOLOKUMAB (lek z programu lekowego) 14 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną