Dostawa prasy codziennej i czasopism krajowyvch w roku 2020 do siedziby CBK PAN w Warszawie oraz filii w Borowcu pod Poznaniem i we Wrocławiu

Centrum Badań Kosmicznych PAN ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-716 Warszawa, ul. Bartycka
 • Telefon/fax: tel. 022 840 37 66 , fax. 022 840 31 31
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Badań Kosmicznych PAN
  ul. Bartycka
  00-716 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 840 37 66, fax. 022 840 31 31
  REGON: 67548800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cbk.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut naukowo-badawczy PAN z osobowością prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa prasy codziennej i czasopism krajowyvch w roku 2020 do siedziby CBK PAN w Warszawie oraz filii w Borowcu pod Poznaniem i we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa prasy codziennej i czasopism krajowych w roku 2020 do siedziby CBK PAN oraz filii w Borowcu pod Poznaniem i we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany sukcesywnie do siedziby Zamawiającego w Warszawie (Wykaz A1) oraz do jego filii w Borówcu pod Poznaniem (Wykaz A2) i we Wrocławiu (Wykaz A3). 3W zakresie czynności wykonawcy w ramach obsługi prenumeraty krajowej wchodzić będzie:  zapewnienie dostaw do siedziby Zamawiającego na następujących warunkach:  prasa codzienna będzie dostarczana w dniu wydania do godz. 9:00 rano, numery sobotnio-niedzielne będą dostarczane razem z prasą poniedziałkową.  pozostałe wydawnictwa będą dostarczane nie później niż w ciągu 3 dni od daty wydania.  skuteczne reklamowanie zdefektowanych, uszkodzonych lub nie otrzymanych przez Zamawiającego egzemplarzy czasopism.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną