Dostawa papieru termoczułego do drukarki SONY UP970AD na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska
 • Telefon/fax: tel. 22 318 60 00 , fax. 22 318 63 41
 • Data zamieszczenia: 2019-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  ul. Stępińska 19/25
  00-739 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 318 60 00, fax. 22 318 63 41
  REGON: 11026815000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalczerniakowski.waw.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru termoczułego do drukarki SONY UP970AD na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa papieru termoczułego do drukarki SONY UP970AD na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. – 50 sztuk (rolek). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). 3) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22993200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną