Dostawa papieru offsetowego i kserograficznego

Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-386 Warszawa, ul. Usypiskowa
 • Telefon/fax: tel. 22 621 64 81
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  ul. Usypiskowa 2
  02-386 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 621 64 81
  REGON: 18075000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru offsetowego i kserograficznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru offsetowego, kredy błyszczącej i matowej,kartonu oraz papieru kserograficznego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197630-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną