DOSTAWA OŚWIETLENIA DO INTERNATÓW I KWATER INTERNATOWYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE WARSZAWY I INNYCH MIEJSCOWIŚCI POŁOŻONYCH W OBSZARZE WŁASCIWOŚCI AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE

Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-247 Warszawa, ul. Chełmżyńska
 • Telefon/fax: tel. 22 32 61 010 , fax. 22 32 61 001
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie
  ul. Chełmżyńska 9
  04-247 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 32 61 010, fax. 22 32 61 001
  REGON: 11263946008050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja Wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OŚWIETLENIA DO INTERNATÓW I KWATER INTERNATOWYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE WARSZAWY I INNYCH MIEJSCOWIŚCI POŁOŻONYCH W OBSZARZE WŁASCIWOŚCI AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO W WARSZAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem Umowy jest dostawa, rozładunek, wniesienie oświetlenia/wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Umowy, do wskazanych w załączniku do Umowy lokalizacji, w obszarze działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie tj. na terenie Warszawy i innych miejscowości (m.in. Białobrzegi, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Sochaczew). 2. Do ceny każdej lampy należy doliczyć cenę żarówki. Wszystkie elementy szklane należy starannie zapakować aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zapotrzebowany sprzęt we wskazanych w zapotrzebowaniu/zleceniu lokalizacjach, w terminie do 20 dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia podpisania umowy. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, w oryginalnych opakowaniach producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31527300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną