Dostawa odzieży ochronnej i sprzętu bezpieczeństwa.

Transportowy Dozór Techniczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Transportowy Dozór Techniczny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-613 Warszawa, Chałubińskiego
 • Telefon/fax: tel. +48224902902, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Transportowy Dozór Techniczny
  Chałubińskiego 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48224902902, , fax. -
  REGON: 01723168600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tdt.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży ochronnej i sprzętu bezpieczeństwa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i sprzętu bezpieczeństwa. Zamówienie jest podzielone na dwie części, z których każda jest odrębnym zamówieniem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną