Dostawa mebli wraz z montażem do lokalu Biblioteki - Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97 przy ul. Czerniakowskiej 178A w Warszawie.

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-676 Warszawa, ul. Marszałkowska
 • Telefon/fax: tel. 22 825-75-89 , fax. 22 825-75-89
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
  ul. Marszałkowska 9
  00-676 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 825-75-89, fax. 22 825-75-89
  REGON: 28436800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.biblioteka.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli wraz z montażem do lokalu Biblioteki - Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97 przy ul. Czerniakowskiej 178A w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mebli wraz z montażem do lokalu Biblioteki - Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97 przy ul. Czerniakowskiej 178A w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39155000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną