„Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem, szafek przyłóżkowych, materacy przeciwodleżynowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie"

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-131 Warszawa, ul. Mehoffera
 • Telefon/fax: tel. 22 811 06 88 , fax. 22 811 06 88
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
  ul. Mehoffera 72/74
  03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 811 06 88, fax. 22 811 06 88
  REGON: 14661326400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.scol.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa łóżek szpitalnych z wyposażeniem, szafek przyłóżkowych, materacy przeciwodleżynowych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ilości 42 szt. szafek przyłóżkowych i 42 szt. łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie z materacem piankowym prewencyjnym oraz materacem pneumatycznym przeciwodleżynowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192110-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną