Dostawa laptopa, dysków SSD, dysków twardych i pamięci RAM, ISE PW.

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska
 • Telefon/fax: tel. 0-22 234 51 01 , fax. 0-22 234 58 97
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  ul. Nowowiejska
  00-665 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 234 51 01, fax. 0-22 234 58 97
  REGON: 15540000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa laptopa, dysków SSD, dysków twardych i pamięci RAM, ISE PW.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa: laptopa, dysków SSD, dysków twardych i pamięci RAM, ISE PW. w następującym zestawieniu: - Dyski SSD szt.30, - Moduł pamięci RAM szt.1, - Laptop 1 szt., - Dyski twarde szt. 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233132-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną