Dostawa jedwabiu szklanego.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 112 52 05, , fax. 22 112 54 44
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
  ul. Pożaryskiego 28
  04-703 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 112 52 05, , fax. 22 112 54 44
  REGON: 37902000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izolatory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jedwabiu szklanego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jedwabiu szklanego przeznaczonego do produkcji elastycznych koszulek elektroizolacyjnych różnych rozmiarów (średnic) poprzez nasycanie/ powlekanie półfabrykatu z przeznaczeniem do izolowania przewodów elektrycznych i połączeń w urządzeniach elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14830000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną