Dostawa i wdrożenie kolektora metadanych do analizy ataków sieciowych

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188/192
 • Telefon/fax: tel. (022) 579-03-66, 579-02-74 , fax. (022) 579-03-74
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 579-03-66, 579-02-74, fax. (022) 579-03-74
  REGON: 33225100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uprp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie kolektora metadanych do analizy ataków sieciowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i wdrożenie kolektora metadanych o objętości dyskowej min. 2TB z systemem operacyjnym oraz zainstalowanie go i skonfigurowanie w istniejącej infrastrukturze Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną