Dostawa foteli biurowych

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-045 Warszawa, Kolska
 • Telefon/fax: tel. 223 808 200 , fax. 22 3808201,3808391
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy
  Kolska 12
  01-045 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223 808 200, fax. 22 3808201,3808391
  REGON: 10464542000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa foteli biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do biura NASK PIB we wskazanej lokalizacji tj. w Warszawie: ul. Stawki 40 (3, 4 piętro), 01-040 Warszawa lub ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, foteli biurowych w łącznej liczbie 200 sztuk. 2. Dostawa foteli w terminie wskazanym w Ofercie Wykonawcy jest podzielona na 3 partie w następujący sposób: a) Zamówienie (partia) nr 1: 70 (słownie: siedemdziesiąt) foteli dostarczone na adres: ul. Stawki 40 (3, 4 piętro), 01-040 Warszawa; b) Zamówienie (partia) nr 2: 100 (słownie: sto) foteli dostarczone na adres: ul. Stawki 40 (3, 4 piętro), 01-040 Warszawa; c) Zamówienie (partia) nr 3: 30 (słownie: trzydzieści) foteli dostarczone na adres: ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39120000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną