Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki – tuszy, tonerów, pojemników na zużyty toner, papieru do drukarek, nośników danych

1. Baza Lotnictwa Transportowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 261 821 316, , fax. 261 821 316
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
  Żwirki i Wigury 1c
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 821 316, , fax. 261 821 316
  REGON: 10088949300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://1bltr.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: 1. Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki – tuszy, tonerów, pojemników na zużyty toner, papieru do drukarek, nośników danych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki – tuszy, tonerów, pojemników na zużyty toner, papieru do drukarek, nośników danych.” wg opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną