Dostawa ekspanderów, endoprotez i sizerów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi w okresie 12 miesięcy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska
 • Telefon/fax: tel. 225 841 110 , fax. 225 841 109
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
  ul. Czerniakowska 231
  00-416 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 841 110, fax. 225 841 109
  REGON: 29088300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-orlowskiego.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ekspanderów, endoprotez i sizerów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi w okresie 12 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zgodnie z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33184410-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną