Dostawa czekolady

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Telefon/fax: tel. 261 845 557 , fax. 261 845 135
 • Data zamieszczenia: 2019-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
  ul. Koszykowa 78
  00-671 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 845 557, fax. 261 845 135
  REGON: 14013034600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa czekolady
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: dostawa czekolad spełniających poniższe wymogi: 1. Masa netto jednej tabliczki czekolady 100g. 2. Opakowanie zbiorcze zawiera 8 sztuk czekolad, w tym:  Czekolada pełna mleczna lub deserowa – 3 sztuki,  Czekolada pełna mleczna z orzechami laskowymi – 1 sztuka,  Czekolada pełna gorzka – 1 sztuka,  Czekolada pełna mleczna z wiórkami kokosowymi – 2 sztuki,  Czekolada pełna mleczna z innymi dodatkami - ………………………………………..……………………. (z wyłączeniem orzechów arachidowych) – 1 sztuka, (podać rodzaj oferowanej czekolady) 3. Łączna ilość kcal w opakowaniu wynosi minimum 4 300kcal. 4. Każda tabliczka czekolady zawiera opakowanie chroniące przed ciepłem, wilgocią lub innymi szkodliwymi dla czekolady czynnikami. Opakowanie winno być kolorowe i atrakcyjne graficznie. Uwaga! Opakowanie nie może być opakowaniem okolicznościowym lub świątecznym (na przykład bożonarodzeniowym). 5. Czekolady pakowane są w zbiorcze opakowanie (po 8 sztuk czekolad w opakowaniu). Druk 4+0 CMYK (pełny kolor jednostronnie), karton usztywniany 300g/m2, Dane, które zamieści Wykonawca na opakowaniu muszą być zgodne załącznikiem Nr 6a. Projekt graficzny będzie wykonany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego. Wykonanie nastąpi po całkowitej akceptacji przez Zamawiającego. 6. Opakowanie każdej pojedynczej sztuki czekolady posiada datę przydatności do spożycia, nazwę własną produktu, dane adresowe dotyczące producenta, skład czekolady Wielkość zamówienia: 33 126 opakowań (opakowanie 8 sztuk czekolad)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15842100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną