Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW na 2020 rok

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Telefon/fax: tel. 225 931 390 , fax. 225 931 391
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 931 390, fax. 225 931 391
  REGON: 17845000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.szp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów reklamowych dla SGGW na 2020 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów reklamowych na Dni SGGW 2020 opisanych szczegółowo w załączniku nr 7 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną