Dostawa aparatury medycznej – wg 3 pakietów

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-042 Warszawa, ul. Mochnackiego
 • Telefon/fax: tel. 223 118 102 , fax. 223 118 118
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  ul. Mochnackiego 10
  02-042 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223 118 102, fax. 223 118 118
  REGON: 11692096000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: INSTYTUT BADAWCZY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury medycznej – wg 3 pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aparatury medycznej – wg 3 pakietów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną