Dostawa amunicji oraz granatów hukowo-błyskowych

Centralne Biuro Antykorupcyjne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Telefon/fax: tel. 22 437 13 00 , fax. 22 437 13 90
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Biuro Antykorupcyjne
  Al. Ujazdowskie 9
  00-583 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 437 13 00, fax. 22 437 13 90
  REGON: 14061045400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Służba specjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa amunicji oraz granatów hukowo-błyskowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji oraz granatów hukowo-błyskowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35330000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną