dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej na rzecz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-370 Warszawa, Kawęczyńska
 • Telefon/fax: tel. 22 511 20 00, , fax. 22 818 22 44
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
  Kawęczyńska 44
  03-370 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 511 20 00, , fax. 22 818 22 44
  REGON: 12663694000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dosir.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej na rzecz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku użyteczności publicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną