Digitalową kampanię wizerunkową CNK i digitalową kampanię Pikniku Naukowego (2)

Centrum Nauki Kopernik ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Nauki Kopernik
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-390 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
 • Telefon/fax: tel. 22 596 41 11 , fax. 22 596 41 13
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Nauki Kopernik
  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
  00-390 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 596 41 11, fax. 22 596 41 13
  REGON: 14060331300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury wpisana do RIK

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Digitalową kampanię wizerunkową CNK i digitalową kampanię Pikniku Naukowego (2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cześć I: - Digitalowa kampania Pikniku Naukowego Cześć II: - Digitalowa kampania wizerunku CNK
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną