Budowa, usługi serwisowe oraz usługi asysty technicznej systemu Aplikacja Fundusz Sprawiedliwości (AFS)

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Telefon/fax: tel. 22 5212773, 5212888, 5212214 , fax. 22 6289785, 5212697
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5212773, 5212888, 5212214, fax. 22 6289785, 5212697
  REGON: 31915000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zamowienia-publiczne0

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa, usługi serwisowe oraz usługi asysty technicznej systemu Aplikacja Fundusz Sprawiedliwości (AFS)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa, usługi serwisowe oraz usługi asysty technicznej systemu Aplikacji Funduszu Sprawiedliwości (AFS).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną