Bezgotówkowe usługi mycia i czyszczenia w myjniach samoobsługowych bezdotykowych szczotkowych pojazdów służbowych, będących własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku i jednostek podległych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa , Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 22 37 20 273
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa , woj. mazowieckie
  tel. +48 22 37 20 273
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowe usługi mycia i czyszczenia w myjniach samoobsługowych bezdotykowych szczotkowych pojazdów służbowych, będących własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku i jednostek podległych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są bezgotówkowe usługi mycia i czyszczenia w myjniach samoobsługowych bezdotykowych szczotkowych pojazdów służbowych, będących własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę karty do bezgotówkowej realizacji usługi lub żetony zwane dalej „usługami”. Zamówienie podzielone jest na następujące części: Cześć nr 1Usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych dla PGW Wody Polskie, RZGW w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk Cześć nr 2 Usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych dla PGW Wody Polskie, RZGW w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Gdańsku ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdańsk Cześć nr 3 Usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych dla PGW Wody Polskie, RZGW w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew Cześć nr 4Usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych dla PGW Wody Polskie, RZGW w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Chojnicach ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice Cześć nr 5 Usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych dla PGW Wody Polskie, RZGW w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Elblągu ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg Cześć nr 6 Usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych dla PGW Wody Polskie, RZGW w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Toruniu ul. Popiełuszki 3, 87- 100 Toruń Szczegółowy wykaz pojazdów służbowych, stanowiących przedmiot zamówienia znajduje się w załącznikach nr 4 do SIWZ – Wykaz pojazdów służbowych PGW Wody Polskie - RZGW w Gdańsku Czas 1 cyklu mycia powinien być nie krótszy niż 8 minut. Każda Myjnia, powinna dysponować minimum takimi funkcjami jak: Mycie pianą Spłukiwanie Woskowanie Nabłyszczanie Mycie pojazdów w jednym cyklu powinno obejmować swobodne używanie ww. funkcji. Każda Myjnia, powinna dysponować: a) min. 1 stanowiskiem do mycia pojazdów, b) min. 1 stanowiskiem do odkurzania wnętrza pojazdów, Środki użyte do wykonywania usług, nie powinny pozostawiać przebarwień ani odkształceń i być adekwatne do rodzaju czyszczonej powierzchni. Szacowane ilości usług: Część 1- 504 Cześć 2 - 624 Część 3 - 612 Część 4- 648 Część 5 - 1008 Część 6 - 440 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112300-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną