Remont boiska sportowego, wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej (znak sprawy ZP-15/19)

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-691 Warszawa, Nowogrodzka
 • Telefon/fax: tel. 22 443 93 93 , fax. 22 443 94 85
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
  Nowogrodzka 43
  00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 93 93, fax. 22 443 94 85
  REGON: 15259663001080
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont boiska sportowego, wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej (znak sprawy ZP-15/19)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielone jest na dwie części: CZĘŚĆ 1 - Wykonanie remontu boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie - II etap . CZĘŚĆ 2 - Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Przedszkolu nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną