Przegląd pomp pompownia P1,P2, P3 na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przegląd pomp pompownia P1,P2, P3 na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Okresowy przegląd eksploatacyjny pomp typu AMACAN w przepompowni melioracyjnej P1, P2 na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, P3 w miejscowości Koźlica realizowany zgodnie z instrukcją obsługi Główne prace związane z przeglądem pomp polegać będą na: Wymontowanie i wydobycie agregatów pompowych z szybów przy użyciu suwnic. Kontrolę wizualną zawiesi i przewodów oraz ich mocowania i prowadzenia. Kontrolę i wymianę oleju oraz uszczelnień mechanicznych w komorach olejowych. Sprawdzenie zawartości komór przecieku. Pomiary ciśnieniowe szczelności komór i sprawności uszczelnień. Kontrolę wartości luzów w układach hydrauliki pomp. Pomiary stanu izolacji oraz rezystancji uzwojeń silników. Pomiary zabezpieczeń pomp w układach sterowania. Montaż pomp w szybach przy użyciu suwnic. Próby funkcjonalności agregatów pompowych. Kontrole i ewentualna korekta algorytmów załączania pomp oraz systemów pomiaru poziomów wody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50511100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną