„Pielęgnacja terenów zielonych i drzewostanów na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy”

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-479 Warszawa, Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 22 863 55 24, 22 863 55 24 , fax. 22 863 55 24
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
  Bolesława Chrobrego 7
  02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 863 55 24, 22 863 55 24, fax. 22 863 55 24
  REGON: 10817934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pielęgnacja terenów zielonych i drzewostanów na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na usługę pielęgnacji zieleni na terenach posesji będących w zarządzie ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w 2019 roku. 1. Prace pielęgnacyjne przy drzewostanie:  cięcia pielęgnacyjne drzew,  zabezpieczanie ubytków,  usunięcie konarów drzew znad budynków i ze ścian,  usuwanie posuszu i konarów,  usuwanie złamanych konarów,  redukcja koron,  podniesienie koron nad chodnikami i przejściami,  odsłonięcie linii energetycznej i zaciemnionych okien  formowanie koron drzew 2. Wycinanie drzew; 3. Cięcia pielęgnacyjno – techniczne krzewów; 4. Formowanie krzewów 5. Wycinanie krzewów; 6. Usuwanie wiatrołomów (drzewa złamane lub powalone przez wiatr); 7. Posadzenie drzew i krzewów; 8. Frezowanie karp po wycięciu drzew. Ceny wszystkich prac obejmują załadunek i wywóz masy roślinnej oraz uporządkowanie terenu. Obwód drzewa mierzony będzie na wysokości 1,30 m od powierzchni gruntu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną